Kaupunginhallitus, kokous 13.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 181 HR Palkkahallinto, sisäisen tarkastuksen raportti

Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24