Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_opettaja, 20.01.2022

Johtaja, kansainväliset palvelut
§ 2 Sairaanhoitajan valintapäätös, 20.01.2022

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 1 Osallistuminen Kasvu Open 2022 Kainuun Kasvupolun rahoitukseen, 24.01.2022
Hankintapäätös:
§ 1 Kajaanin, Paltamon ja Sotkamon paluumuuttajaselvityksen toteutus, 13.01.2022

Pysäköinninvalvoja
Muu päätös:
§ 1 Siirtoajoneuvojen luovuttaminen Kainuun Auto ja Varaosa Oy:lle, 21.01.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan ja siirrä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §