Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Paikalla kokoushuone Kajateriassa olivat Teuvo Hatva, Tea Heikkinen, Pasi Kilpeläinen, Miikka Kortelainen, Eila Aavakare, Jussi Heikkinen ja Tuija Aarnio. Muut osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä.

Kaupunginhallitus päätti ottaa yksimielisesti käsiteltäväksi esityslistan lisäasiat 27 § ja 28.§.

Kokouksen alussa klo 14.05 - 14.45  oli iltakouluasia Kajaanin kaupungin työllisyyspalvelut ja Kainuun työllisyyskokeilu, työllisyyspäällikkö Milla Tikkanen.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §