Kaupunginhallitus, kokous 1.2.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-1352

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Elinkeinojaosto 13.1.2022

Osallisuus- ja hyvinvointijaosto 20.1.2022

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite

Vanhusneuvoston toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §