Kaupunginhallitus, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Vuolijoen aluelautakunnan varajäsenen muutos

KAJDno-2017-878

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Vuolijoen aluelautakunnan tehtävä on Kajaanin kaupungin päätöksentekoon vaikuttaminen sekä kaupungin Vuolijoen osa-alueen kehittäminen. Aluelautakunnan toimialueena on aiemman Vuolijoen kunnan alue.

Aluelautakunnassa on enintään yhdeksän (9) jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten lukumäärä määräytyy aluelautakunnan toimialueen kylien määrän mukaan. Kaupunginvaltuusto valitsee jäsenet ja varajäsenet toimialueen alueen asukkaiden esityksestä. Aluelautakunnan jäsenten asuinpaikka tulee olla aluelautakunnan toimialueella ja kultakin kylältä valitaan yksi varsinainen jäsen ja hänelle varajäsen.

Otanmäen kylää edustavan Auli Ohtosen varajäsen Janne Kallio on pyytänyt eroa tehtävästä. Otanmäen kyläyhdistys ry esittää, että Kallion tilalle varajäseneksi valitaan Pekka Kaltiola.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää eron Vuolijoen aluelautakunnan jäsen Auli Ohtosen henkilökohtaiselle varajäsenelle Janne Kalliolle ja valitsee uudeksi varajäseneksi Pekka Kaltiolan.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §