Kaupunginhallitus, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohje

KAJDno-2020-853

Valmistelija

  • Joni Partanen, Vs. talousjohtaja, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2020 § 65 vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2022–2023 taloussuunnitelman. Kaupunginvaltuusto on samalla hyväksynyt toimielimille, liikelaitoksille ja konserniyhtiöille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kaupunginhallituksen tehtävänä on vastata valtuuston päätösten toimeenpanosta ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeen antamisesta.

Liitteen mukaisessa talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeessa annetaan keskeiset ohjeet talousarvion 2021 täytäntöönpanoon.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §