Kaupunginhallitus, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Tiera SAP Kajaani järjestelmäpäivitykset 2021, 05.01.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 1 Kodinkoneet ja kodinelektroniikka OPTIO I, 04.01.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 28 Koulutusapurahahakemus_TeLi3, 16.12.2020
§ 29 Koulutusapurahahakemus_työhyvinvointipäällikkö, 18.12.2020
§ 30 Koulutusapurahahakemus_koulunkäyntiavustaja, 22.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 19 Maahanmuuttajapalveluiden johtajan nimikkeen muutos, 09.12.2020
§ 20 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_TeLi3, 16.12.2020
§ 21 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_koulunkäyntiavustaja, 22.12.2020

Kaupunginjohtaja
Avustuspäätös:
§ 35 Jatkosopimus Itarata-hankkeen viestinnän- ja vaikuttajaviestinnän kustannuksista, 11.12.2020
§ 36 Yrityspalveluseteli Kainuun Käyttörauta Oy, 31.12.2020
§ 37 Yrityspalveluseteli Hammaspalvelu *********, 31.12.2020
Hankintapäätös:
§ 1 HANKINTAOIKAISUPÄÄTÖS_Kiinteistöjen jätehuolto 2021-2023, 04.01.2021
§ 20 Kajaanin paikallis- ja seutuliikenteen liikennöinti bruttomallilla_OPTIO II, 17.12.2020
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 13 Tulkkauspalvelut_OPTIO I, 18.12.2020
§ 14 ITSEOIKAISU Tulkkauspalvelu I optio, 18.12.2020

Kehitysjohtaja
Hankintapäätös:
§ 4 Suurkuvatulostimen hankinta, 17.12.2020
Henkilöstöpäätös:
§ 5 Markkinointipäällikön valinta, 22.12.2020

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja
§ 7 Perheohjaaja maahanmuuttajapalveluihin, 23.12.2020
§ 8 Maahanmuuttajapalveluiden sosiaaliohjaajien virkojen määräaikainen täyttö, 23.12.2020

Pysäköinninvalvoja
Ajoneuvon siirtopäätös:
§ 38 Ajoneuvon Volvo siirtäminen rautatieaseman pysäköintialueelta Heinisuon varastoalueelle, 18.12.2020

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 1 Etnika-Kainuu ry:n kuntalisähakemus, 05.01.2021
§ 10 Kajaanin Haka Ry:n kuntalisähakemus, 14.12.2020
§ 11 Kajaanin Haka Ry:n kuntalisähakemus, 14.12.2020
§ 12 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 14.12.2020
§ 13 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 14.12.2020
§ 14 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 14.12.2020
§ 15 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 18.12.2020
§ 16 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 18.12.2020
§ 17 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 18.12.2020
§ 18 Etnika-Kainuu ry:n kuntalisähakemus, 28.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi eikä käytä otto-oikeuttaan päätöksiin.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §