Kaupunginhallitus, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Talousjohtajan viran täyttäminen

KAJDno-2017-1451

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Talousjohtaja xxxxxxxxxxxxjää eläkkeelle 1.2.2021. Talousjohtajan virka oli avoinna syksyllä 2020, mutta kaupunginhallitus päätti keskeyttää virantäyttöprosessin marraskuussa 2020. Viransijaiseksi ja avoimen viran hoitajaksi määrättiin controller xxxxxxxxxxxxx.

Talousjohtajan virka julistetaan uudelleen haettavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus julistaa talousjohtajan viran julkisesti haettavaksi. Kelpoisuusehtona virkaan on soveltuva tutkinto ja kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä.

Päätös

Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus: Talousjohtajan virka julistetaan julkisesti haettavaksi. Kelpoisuusehtona virkaan on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemus vaativista taloushallinnon tehtävistä. 

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

Vs. talousjohtaja Joni Partanen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §