Kaupunginhallitus, kokous 12.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Tero Paukkeri, Helena Ohtonen, Timo Meriläinen, Hannu Juntunen, Minna Partanen, Tanja Ålander, Markku Oikarinen, Silja Keränen, Maarit Ojavuo ja Miikka Kortelainen osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä, muut olivat paikalla kokoushuone Brahessa. 

Kokouksen alussa klo 14.05 - 15.00 oli iltakouluasia Loiste Oy:n ajankohtaiset asiat, toimitusjohtaja Reino Huusko.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §