Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Hankintapäätös:
§ 19 Kajaanin peruskoulujen ja päiväkotien tilausmatkakuljetukset 2021-2022, 10.09.2021
§ 20 DPS 2021- 2025 Kajaanin kaupungin tilausliikenne 17.9.2021 mennessä hyväksytyt yritykset , 15.09.2021

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 22 Koulutusapurahahakemus_perheohjaaja, 30.09.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 16 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_perheohjaaja, 29.09.2021
§ 17 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_luokanopettaja, 29.09.2021
§ 18 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_ammatinohjaaja, 30.09.2021

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 15 Henkilöstön työvaatteiden, - jalkineiden ja - käsineiden hankinta 2021-2023, 17.09.2021
§ 16 Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden kokonaishankinta, 30.09.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 5 Sopimuksen purku, Oulan Tulkkauspalvelut Oy käännöspalvelut, 07.10.2021
Muu päätös:
§ 5 Edustajien nimeäminen Kainuun Venäjä -strategiaryhmään toimikaudelle 2021-2025, 04.10.2021
§ 6 Edustajien ja varaedustajien nimeäminen Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021-2025, 05.10.2021

Maahanmuuttajapalveluiden johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 4 Sosiaaliohjaajan valintapäätös, 23.09.2021

Talousjohtaja
Talouspäätös:
§ 7 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 1.10. - 30.11.2021, 28.09.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 70 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 24.09.2021
§ 71 Kajaani Venäjä- Seura ry:n kuntalisähakemus, 24.09.2021
§ 72 Kajaanin Huoltokeskus Oy:n kuntalisähakemus, 27.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §