Kaupunginhallitus, kokous 12.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 224 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Tiina Kyllönen ja Eila Aavakare osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä, muut osallistuivat kokoushuone Brahessa.

Kokouksen alussa oli iltakouluasiana klo 14.06 - 14.35 kehityspäällikkö Tuula Romppasen esittely kaupunginhallituksen osaamiskartoituksen tuloksista.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §