Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Avustuspäätös:
§ 17 Tapahtuma-avustus Kainuu KV 2022 -koiranäyttely / Kainuun Kennelpiiri ry, 21.12.2021
§ 18 Kansainväliset ikäkausipainit / Kajaanin Juntta ry, 27.12.2021
§ 19 Tapahtuma-avustus Itä-Suomen Ladypesisturnaus 2022 / Kajaanin Pallokerho ry / Ladyt, 27.12.2021
Hankintapäätös:
§ 23 Kainuun tietoliikennekilpailutuksen toimeksianto, 17.12.2021
§ 24 Audiovisuaalisten laitteiden ja palvelujen hankinta 2021-2022, 17.12.2021
§ 25 Giosk Live-chatin pilotointi Digimuutos 3.0 hankkeessa, 21.12.2021

Henkilöstöjohtaja
§ 2 Ensiapukurssin järjestäminen (DPS), sisäinen kilpailutus, 17.12.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 26 Omaehtoisen kouluttautumisen tukeminen_luokanopettaja, 17.12.2021
§ 27 Kajaanin kaupungin työntekijöiden ja viranhaltijoiden työ/virkavapaa sairauden perusteella, 22.12.2021

Johtaja, kansainväliset palvelut
§ 1 Sosiaaliohjaajan viran määräaikainen täyttäminen, 03.01.2022

Kaupunginjohtaja
Hankintapäätös:
§ 20 Kajaanin kaupungin joukkoliikenne 2022-2025, osan 3 palveluliikenne keskeyttäminen, 22.12.2021
§ 21 Elinvoimaohjelman työpajojen fasilitointi 2022, 30.12.2021
Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas):
§ 7 Henkilöstön vuokrauspalveluiden hankinta 2020-2022_OPTIO 1., 22.12.2021

Talousjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 1 Valinta controllerin tehtävään_391711, 29.12.2021
Talouspäätös:
§ 11 Kuntatodistusohjelman liikkeeseen laskeminen 20.12.2021-18.3.2022, 17.12.2021

Työllisyyspäälikkö
Avustuspäätös:
§ 88 Etnika Kainuu Ry:n kuntalisähakemus, 21.12.2021
§ 89 Etnika Kainuu Ry:n kuntalisähakemus, 21.12.2021
§ 90 Etnika Kainuu Ry:n kuntalisähakemus, 21.12.2021
§ 91 Kajaani Venäjä -seura ry:n kuntalisähakemus, 21.12.2021
§ 92 Kajaanin Työvoimayhdistys ry:n kuntalisähakemus, 21.12.2021
§ 93 Kajaanin Huoltokeskus Oy:n kuntalisähakemus, 29.12.2021
§ 94 Kajaanin Huoltokeskus Oy:n kuntalisähakemus, 29.12.2021
§ 95 KajaPro Oy:n kuntalisähakemus, 29.12.2021
§ 97 Kajaanin Haka Ry:n kuntalisähakemus, 31.12.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan ja siirrä päätöksiä käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §