Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Pelastuslautakunnan varajäsenen muutos toimikaudelle 2021 – 2025

KAJDno-2021-426

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Pelastuslautakunnan varajäsen Vilma Laukkanen on pyytänyt eroa lautakunnan jäsenyydestä henkilökohtaisista syistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että

- valtuusto myöntää eron pelastuslautakunnan varajäsen Vilma Laukkaselle

- nimeää pj Minna Leinoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §