Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Pankkitilien käyttövaltuudet 2022

KAJDno-2021-1411

Valmistelija

  • Tarja Lempeä, Talousjohtaja, tarja.lempea@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus ja sen alaisena konsernipalvelut vastaavat kaupungin taloudenhoidosta sekä varojen ja velkojen hallinnasta. Kaupunginhallituksen tulee vuosittain päättää kaupungin pankkitilien käyttövaltuuksista.

Liikelaitosten johtajilla ja sijaisilla on aikaisemmin ollut oikeudet liikelaitosten pankkitileihin. Tämä ei ole enää tarpeen, koska maksut ja siirrot pystytään käsittelemään tietojärjestelmissä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus valtuuttaa seuraavat henkilöt allekirjoittamaan otot ja siirrot kaupungin pankkitileiltä vuonna 2022:

Kohde Käyttöoikeus
Kajaanin kaupunki + Kajaanin kaupungin liikelaitosten kaikki tilit talousjohtaja Tarja Lempeä, hallintojohtaja Tuija Aarnio
Kajaanin Teknologiakeskus Oy Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus
Edukai Oy Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus
Kajaanin Energiatuotanto Oy Yhtiö määrittelee käyttöoikeudet, Kajaanin kaupungilla tiedonsaantioikeus
Kajaanin kaupungin koulujen ja lukion stipenditilit ja muut tilit  rehtorit, apulaisrehtorit ja tarvittaessa koulusihteerit

Hallintosäännön mukaisesti talousjohtaja päättää pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta. Talousjohtaja myöntää myös tilien raportointi- ja katseluoikeudet.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

Asianosaiset

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §