Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Konsernipalvelujen laskujen ja tositteiden hyväksyjät vuonna 2022

KAJDno-2021-1410

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi
  • Joni Partanen, Controller, joni.partanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 31.5.2021 § 33. Ohjeen 7 §:n mukaan toimielinten on jokaisen tilivuoden alussa nimettävä henkilöt, jotka hyväksyvät toimialan tositteet sekä heidän varahenkilönsä.

Tositteen tai laskun asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Kaupungin talousjohtajalla ja hallintojohtajalla on oikeudet hyväksyä tositteet koko talousarvion alueelta silloin, kun varsinainen hyväksyjä ja varahenkilö ovat estyneitä tai kun lasku koskee hyväksyjää itseään.

Konsernipalvelujen ostolaskujen ja tositteiden hyväksyjät liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus nimeää konsernipalveluiden laskujen ja kirjanpitotositteiden hyväksyjiksi vuodelle 2022 liitteen mukaiset henkilöt.

Päätös

Hyväksyi.

Tiedoksi

asianosaiset

Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §