Kaupunginhallitus, kokous 11.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Kaupunginhallituksen tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2021-1352

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kokousten pöytäkirjat:

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021

Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitoksen johtokunta 16.12.2021

Kajaanin Vesi -liikelaitoksen johtokunta 16.12.2021

Kajaanin Mamselli -liikelaitoksen johtokunta 16.12.2021

Konsernijaosto 17.12.2021

 

Tiedoksi merkittävät:

Iltakouluasiat,​ ryhmäkokoustilat ja kokousaikataulu,​ oheisliite

Vakinaiset työ- ja virkavalinnat 12 2021, oheisliite

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee pöytäkirjat tiedokseen eikä siirrä niihin sisältyviä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §