Kaupunginhallitus, kokous 10.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Liikkumisohjelma 2021-

KAJDno-2020-235

Valmistelija

  • Aleksi Nyström, Liikuntapalvelupäällikkö, aleksi.nystrom@kajaani.fi
  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Liikuntapalvelupäällikkö Aleksi Nyström:

" Kajaanin kaupungin liikuntapoliittinen ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 10.2.2020. Liikuntapoliittisen ohjelman toimenpiteet sisältävät kirjauksen liikkumisohjelmatyön käynnistämisestä.
Liikkumisohjelman tavoitteena on keskittyä konkreettisesti liikkumattomuuden ongelmaan, arjen fyysisen aktiivisuuden lisäämisen avulla. Ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin on haettava koko kaupunkiorganisaation kesken.
Liikuntatulosyksikön näkemys on, että aloitamme suunnittelutyön, jolla luodaan yhtä toimiva ohjelma kuin liikuntapoliittinen ohjelma on ollut liikuntapaikkainvestointien osalta.

Esitän, että kaupunginhallitus perustaa ohjausryhmän. Ohjausryhmän tehtävänä on ohjata suunnitelmatyötä, sekä toimia asiantuntijaryhmänä. Ryhmään esitetään nimettäväksi puolueiden, Kainuun liikunnan, Pohjois-Suomen aluehallintoviraston liikuntayksikön, sekä Kainuun Soten edustajat. Kajaanin kaupungilta ryhmään kiinnitetään edustajat liikuntatulosyksiköstä, sivistystoimialalta ja tekniseltä toimialalta.
Tavoitteena on, että liikkumisohjelma valmistuu syksylle 2021 ja otetaan käyttöön tammikuussa 2022."
 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää perustaa ohjausryhmän Liikkumisohjelman valmisteluun. Kaupunginhallitus

- nimeää ohjausryhmään edustajansa, ja

- pyytää sivistystoimialaa, ympäristöteknistä toimialaa, Kainuun Liikunta ry:tä, Pohjois-Suomen aluehallintovirastoa ja Kainuun Sote kuntayhtymää nimeämään ohjausryhmään edustajansa.

 

Päätös

Hyväksyi.

Kaupunginhallitus nimesi työryhmään Tiina Sarparannan, Johanna Rantalan, Timo Meriläisen, Markku Oikarisen ja Päivi Fonseliuksen. Vihreät nimeävät edustajansa myöhemmin.

Tiedoksi

Sivistystoimiala, ympäristötekninen toimiala, Kainuun Liikunta ry, Pohjois-Suomen AVI, Kainuun Sote