Kaupunginhallitus, kokous 10.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Kokouksen alussa oli iltakouluasiat:

1) klo 14.00 - 14.50 Joukkoliikenteen palvelutasopäätös ja kilpailuttaminen, joukkoliikenneasiantuntija Tiina Rusanen.

2) klo 14.50 - 15.30 Tietohallinnon uudistus, tietohallintopäällikkö Heikki Hyvönen.