Kaupunginhallitus, kokous 10.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Kajaani-rahaston perustaminen

KAJDno-2019-1300

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Kaupunki sai Loiste Oy:n vähemmistöosuuden myynnillä keväällä 2019 noin 120 milj. €:n luovutusvoiton. Luovutusvoitosta osa rahastoidaan tarkoituksena edesauttaa kajaanilaista innovointia, kehittämistä ja kulttuuritoimintaa. Rahaston pääomaksi on suunniteltu 500.000 €.  

Rahasto toteutetaan perustamalla  "Kajaani-rahasto" nimikkorahastona Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahaston yhteyteen. Rahaston tarkoituksena on tukea Kajaanissa asuvia yksityisiä henkilöitä tai Kajaaniin rekisteröityjä yhdistyksiä jakamalla apurahoja tieteen, taiteen ja kulttuurin tekemiseen ja kehittämiseen sekä kajaanilaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Sääntöjen mukaan rahaston pääoma on sijoitettava turvaavasti ja tuottavasti. Rahaston tuotto ja muut tarkoitukseen saadut varat muodostavat käyttöpääoman, josta apurahat jaetaan. Apurahat jakaa, tarvittaessa asiantuntijoita kuultuaan, Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahaston hoitokunta, Suomen Kulttuurirahaston hallituksen päätösten ja ohjeiden mukaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto

- perustaa Loistelias Kajaani -nimisen nimikkorahaston Suomen Kulttuurirahaston Kainuun rahaston yhteyteen,

- hyväksyy liitteenä olevat rahaston säännöt ja

- sijoittaa rahastoon 500.000 € suuruisen pääoman liitteenä olevan lahjakirjan mukaisin ehdoin.

Päätös

Asia palautetaan uudelleen valmisteluun.

Valmistelija

  • Tuija Aarnio, Hallintojohtaja, tuija.aarnio@kajaani.fi

Perustelut

Tehtyjen lisäselvitysten perusteella erillisen nimikkorahaston perustaminen Suomen kulttuurirahaston Kainuun rahaston yhteyteen etäännyttää varojen käytöstä tehtävän päätöksenteon kaupungin muusta hyvinvointiin ja elinvoiman kehittämiseen liittyvästä päätöksenteosta, joten rahaston perustamiselle ei tässä vaiheessa nähdä olevan edellytyksiä.

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus päättää, ettei rahaston valmistelua jatketa.

Päätös

Hyväksyi.