Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 222 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Hallintojohtaja
Muu päätös:
§ 3 Kiinnitysten etusijajärjestyksen muuttaminen Kekäletiellä, 20.10.2022

Henkilöstöjohtaja
Avustuspäätös:
§ 26 koulutusapuraha_erityisluokanopettaja, 20.10.2022

Hyvinvointikoordinaattori
§ 16 Tapahtuma-avustus Kekrifest / Hokki Events Oy, 17.10.2022
§ 17 Tapahtuma-avustus Kekri-juhla / Kulttuuriosuuskunta G-voima, 25.10.2022

Kaupunginjohtaja
§ 29 Yrityspalveluseteli Ihana Photography, 18.10.2022

Työllisyyspäälikkö
§ 41 Kajaani Venäjä -seura Ry:n kuntalisähakemus , 25.10.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus ei siirrä päätöksiä otto-​oikeudella käsiteltäväkseen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §