Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 221 Koulutusliikelaitoksen talousarviomuutos 2022

KAJDno-2022-422

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtokunta on kokouksessaan 28.10.2021 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2022, jota noudatetaan liikelaitoksen toiminnassa ja taloudessa. Kajaanin kaupungin hallintosäännön 29 §:n mukaisesti liikelaitoksen johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoksen talousarvio ja -suunnitelma sekä liikelaitoksen talousarvioon ja -suunnitelmaan tehtävät talousarviomuutokset.  

Koulutusliikelaitoksen talousarvioon esitetään tehtävän seuraava muutos:

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2022 talousarvioon on budjetoitu ammatillisen koulutuksen valtionosuustuloa 27 996 318 euroa ja lukiokoulutuksen valtionosuustuloa 3 700 000 euroa. OKM:n viimeisin rahoituspäätös vuodelle 2022 on saatu elokuussa 2022.  Päätöksen mukaan KAOn kokonaisvaltionosuusrahoitus on tänä vuonna tällä hetkellä yhteensä 28 266 760 euroa ja Kajaanin lukion 3 820 012 euroa.

Talousarviomuutoksena ammatillisen koulutuksen valtionosuuteen lisätään määrärahaa 270 442 euroa ja lukiokoulutuksen valtionosuuteen lisätään määrärahaa 120 012 euroa. Näillä muutoksilla on liikelaitoksen talousarvioon yhteensä +390 454 euron tulosvaikutus.

Liitteessä 1 on esitetty tuloslaskelma muutoksineen. Liitteessä 2 on OKM:n valtionosuusraportti Kajaanin kaupungille.

Lisätietoja asiasta antaa controller Heidi Manninen, etunimi.sukunimi(a)kajaani.fi, puh. 044 7147 683

Päätösehdotus

Esittelijä

Anu Kuosmanen, Vt. koulutusliikelaitoksen johtaja, anu.kuosmanen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy koulutusliikelaitoksen muutetun talousarvion vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyi.

Valmistelija

  • Heidi Manninen, Controller, heidi.manninen@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja vie edelleen tiedoksi kaupunginvaltuustolle koulutusliikelaitoksen muutetun talousarvion vuodelle 2022.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §