Kaupunginhallitus, kokous 1.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja, jari.tolonen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.

Päivi Fonselius, Auli Halonen, Tea Heikkinen, Miikka Kortelainen, Tero Paukkeri, Pasi Arffman, Tiina Kyllönen, Aki Räisänen ja Joni Partanen osallistuivat kokoukseen Teams-etäyhteydellä. Muut olivat paikalla kokoushuone Brahessa.

Tuija Aarnio toimi esittelijänä esityslistan asioissa nrot 217 - 219. 

.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §