Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Teatterin osavuosiraportti 0106 2020

KAJDno-2020-195

Valmistelija

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi
  • Maria Tolonen, Hallintopäällikkö-tuottaja, maria.tolonen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupunginteatteri on jättänyt kaupunginhallitukselle toiminnan ja  talouden seurantaraportin ajalta 1.1.–30.6.2020. Raportti on esityslistan liitteenä.
Esitystoiminta on kevätkaudella toteutunut suunniteltua pienempänä, koronan vaikutusten vuoksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee osavuosiraportin tiedoksi 1.1.–30.6.2020.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §