Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kokouksessa olivat paikalla läsnä pj Ritva Kivilahti, sihteeri Maria Tolonen, jäsenet: Ilmari Pokela, Pekka Ovaska, Mika Silvennoinen, Eero Juutinen.

Muut osallistujat olivat etänä.

 


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §