Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 28.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat v. 2020

KAJDno-2019-1418

Valmistelija

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Teatteri on varautunut syksyn teatterikauteen erityisjärjestelyin koronapandemian vuoksi. Paikkamäärää katsomoissa on vähennetty, osa paikoista on otettu pois myynnistä. Teatterin henkilökunta ohjaa katsojat katsomopaikoille sopivin välein. Katsomon paikoista vain noin puolet on käytössä. Seurueiden väliin jätetään kaksi tyhjää paikkaa. Siivousta on tehostettu ja käsidesiä on tarjolla yleisötiloissa. Aulahenkilökuntamme käyttää kasvovisiiriä tai kasvosuojaa.

Teatteri palkkaa määräaikaisen esitysteknikon sijaisen, vakituisen esitysteknikon siirtyessä näyttämömestarin sijaiseksi ajalla 27.7. - 31.12.2020.

Teatterin johtokunnan seuraava kokous on 25.9.2020, klo 15:00.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §