Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Teatterinjohtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kuorma-​auto ja pienoisbussi (Kajaanin kaupunginteatteri — alueteatteri-​liikelaitos),​ 03.04.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Päätetään,​ ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Johtokunta hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §