Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Tämä pöytäkirja tarkastetaan sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana maanantaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa kokouksessa.

Päätös

Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jyringin ja Petja Korkkosen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §