Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Kajaanin kaupunginteatterin toiminnan ja talouden toteutuma 1.1.–30.4.2018

KAJDno-2018-369

Valmistelija

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi
  • Anne Kovalainen, Talouspäällikkö, anne.mh.kovalainen@kajaani.fi

Perustelut

Esitystoiminta ajalla 1.1.–30.4.2018 on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Huhtikuun loppuun mennessä teatteritalolla on esitetty kuusi eri tuotantoa ja niistä on ollut 31 esitystä, joissa on ollut 4692 katsojaa. Sissilinnassa on ollut viidestä näytelmästä yhteensä 40 esitystä ja niissä yhteensä 2737 katsojaa. Kiertueelle on viety neljä eri näytelmää, joista on ollut yhteensä 42 esitystä ja niissä 5058 katsojaa. Pääsylipputulot ovat toteutuneet teatteritalolla 79.212 euroa, Sissilinnassa 23.107 euroa ja kiertueella 35.930 euroa. Tammikuun-huhtikuun aikana on ollut yhteensä 113 esitystä, ja niissä 12.487 katsojaa ja 138.248 euroa pääsylipputulot. Kun otetaan huomioon kevään tulossa olevat esitykset, kevään esitys-, katsojamäärät ja pääsylipputulot kokonaisuusuudessaan tulevat toteutumaan arvioitua  jonkin verran suurempana (10 esitystä, 4151 katsojaa ja 24.161 euroa pääsylipputulot).

Syksyn 2018 ohjelmistoon on tulossa teatteritalolle kolme uutta ensi-iltaa (Tarkastaja tulee!, Autuas elämän arpa ja joulukonsertti), Uno-hankkeeseen kuuluvasta Teatteri 2.0:n näytelmän Merkkipäivästä 10 esitystä ja vierailuesitys Marian sydän.  Sissilinnassa ja kiertueilla esitetään Oi ihana Panama  -lastennäytelmää, Varkauden ja Kajaanin teattereiden yhteistyöesitystä Yksin sinun, Tänään koulun jälkeen. Tampereen Teatterikesässä on Helmi-lukudraaman esitys. Syksylle on suunniteltu yhteensä 134 esitystä, noin 11.000 katsojaa ja noin 146.000 euroa pääsylipputulot. 

Talousarvion toteutumavertailu 1.1.–30.4.2018 osoittaa -40 092 euron tulojäämää, ero neljän kuukauden talousarvioon on -106.445 euroa. Ero johtuu muunmuassa seuraavista seikoista: tulopuolelle on kirjautumatta Osallistava ja liikunnallinen teatteri ESR-hankkeen avustuksia tammi-huhtikuulta ja Kelan työterveyshuollon korvaus. Tulopuolelle on kirjattu alueteatteriavustuksesta kuuden kuukauden avustus ja menopuolella henkilöstömenoihin on kirjattu lomapalkkajaksotusvaraus. Muutoin menopuolella ylitystä aiheuttavat henkilöstömenoissa kiertueiden erilliskorvaukset ja määräaikaisten palkat ja palvelut-menokohdassa kiertueiden matkakorvaukset ja kaupungin, Tieran ja Soten keskitetysti hoidetut kustannukset. Henkilöstömenojen määräaikaisten palkkojen ylitys johtuu mm. sairaustapauksista johtuneista sijaisjärjestelyistä esitystoiminnan vuoksi. Lomapalkkajaksotuksen pitäisi tasoittua heinäkuun loppuun mennessä.

Koko vuoden toteutumaennuste on, että tulopuolella pääsylipputulot toteutuvat arvioitua suurempana. Menopuoli toteutunee muuten talousarvion mukaisesti, paitsi henkilöstömenojen ja palveluiden menokohdat ovat vaarassa ylittyä. 

Kaupunginhallituksen syksyllä 2017 nimeämä tilatyöryhmä on pyytänyt kaupunginhallitukselta lisäaikaa esityksen tekemiseen ja pyytää päättäjiltä linjausta tilakysymyksen ratkaisemiseksi. Teatterinjohtaja esitteli tila-asiaa kaupunginhallituksen kokouksessa 15.5.2018 ja seuraavaksi asiaa käsitellään valtuustoseminaarissa 22.5.2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden toteutumaraportin 1.1.–30.4.2018.

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §