Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 25.5.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Kajaanin kaupunginteatterin tiedoksi merkittävät asiat

KAJDno-2018-35

Valmistelija

  • Anne Kovalainen, Talouspäällikkö, anne.mh.kovalainen@kajaani.fi
  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Perustelut

Syksyn ohjelmistoesite jaetaan jäsenille kokouksessa.

Kajaanin kaupunvinvaltuusto: Tilivelvollisten määritteleminen v. 2018. Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen tilivelvollisia ovat Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitoksen johtokunta, teatterinjohtaja Helka-Maria Kinnunen ja talouspäällikkö Anne Kovalainen.

Työsopimukset

Vieraileva näyttelijä näytelmään Punainen maa, valkea meri, paikkaus 8.5. - 23.5.2018

Vieraileva näyttelijä näytelmään Tarkastaja tulee! 24.5.2018 - 31.5.2019

Vieraileva kapellimestari-muusikko Autuas elämän arpa -tuotantoon 9.7. - 14.7.2018 ja 1.9.2018 - 31.5.2019

Vieraileva ohjaaja näytelmän Punainen maa, valkea meri, lämmitys- ja paikkausharjoitukset ja esityksen valvonta 8.5. - 11.5.2018

Vieraileva ohjaaja näytelmän Meidän isä ja Karamazovin veljekseet, esityksien valvonnat 4.5. - 5.5.2018

Vierailevat näyttelijät Omanlaesie -juurevaa musiikkiteatteria Kaenuusta kesän esityksiin 2.6. - 4.7.2018

Näyttelijä ajalle 1.8.2018 - 31.7.2020

Muut sopimukset:

Teatterikahvila-ravintolatoiminnan yrittäjän valinta 1.8.2018 alkaen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi tehdyt viranhaltijapäätökset ja muut tiedoksi merkittävät asiat ja päättää, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Johtokunta hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §