Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokouksessa olivat läsnä pj Ritva Kivilahti, sihteeri Maria Tolonen, Pekka Ovaska, Petja Korkkonen, Toivo Sistonen, Eero Juutinen, Mika Silvennoinen, Helka-Maria Kinnunen.

Etänä olivat Helena Ahonen ja Joni Kinnunen.