Kajaanin kaupunginteatteri - liikelaitoksen johtokunta, kokous 11.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 LISÄPYKÄLÄ: Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus (lisäpykälä)

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

Teatterinjohtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 2 Ohjaajan kiinnittäminen, 07.12.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Helka-Maria Kinnunen, Teatterinjohtaja, helka-maria.kinnunen@kajaani.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin.