Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori
Hankintapäätös:
§ 3 (KAO) Prosessiakatemia-hankkeen palvelumuotoilu, 12.04.2022

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Henkilöstöpäätös:
§ 12 Valinta projektipäällikkö osa-aikainen_427175, 11.04.2022
§ 13 Valinta projektipäällikkö_427209, 11.04.2022
§ 14 Valinta talous- ja viestintäassistentin tehtävään, 13.04.2022
§ 15 Valinta ammatinohjaaja eläintenhoidon alalle_429742, 21.04.2022
§ 16 Valinta markkinointi- ja viestintäassistentti_426616, 21.04.2022
§ 17 Valinta markkinointisuunnittelija_426596, 21.04.2022

Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö
Hankintapäätös:
§ 4 Lääkealan perustutkinnon,​ apteekkialan osaamisala,​ tutkintoon valmistavan koulutuksen ja näyttöjen hankinta, 13.04.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi