Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Koulutusliikelaitosta koskevat rahoituspäätökset

KAJDno-2022-660

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi lisätä varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuoritepäätöksillä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää tai myöntää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. Lisäsuoritehaun rahoitus oli tarkoitettu opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Hakuaika molempien lisärahoitusten osalta oli 21.2.-18.3.2022. Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätettyä perusrahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen oli 70 miljoonaa euroa ja oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun 5 miljoonaa euroa. Lisäsuoritepäätös on julkaistu 28.4.2022 (liitteenä).

Kainuun ammattiopistolle myönnettiin päätöksessä harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta 824 173 euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ja 109 318 euroa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 933 494 euroa.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.