Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Koulutusliikelaitoksen vt. johtajan katsaus

KAJDno-2022-209

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi koulutusliikelaitoksen vt. johtajan katsauksen.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kokouskäsittely

Toisen asteen koulutuksen selvityksen eteneminen
Kajaanin kaupunginjohtajan asettama työryhmä on saanut KPMGn tekemän selvityksen neljästä eri vaihtoehtoisesta organisoitumismallista ja niiden juridista sekä taloudellisista vaikutuksista. Selvitys on esitelty Koulutusliikelaitoksen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun henkilöstölle 6.6.2022. Selvitysryhmä kokoontuu 13.6.2022 keskustelemaan jatkotoimista.

Hallituksen toisen asteen koulutuksen kehittämishanke (OKM), esitys lainsäädännön korjaamiseksi
OKM on valmistelemassa toisen asteen koulutuksen uudistamista. Uudistuksen tavoitteena on varmistaa toisen asteen oppivelvollisten koulutuksen rahoituspohjaa sekä selkeyttää toisen asteen koulutuksen opintojen yhdistämistä koskevia säädöksiä. Esitys lainsäädännön muuttamisesta on tarkoitus antaa eduskunnalle lokakuussa 2022 ja lait tulisivat voimaan vuoden 2024 aikana.
Rahoituksen kannalta keskeisin uudistus olisi perusrahoituksen korottaminen oppivelvollisille (nyt 70%, jatkossa 80%) sekä määrällisen sääntelyn poistaminen. Näin korostettaisiin koulutuksen järjestäjien yhteiskunnallista velvollisuutta tarjota koulutusta oppivelvollisille.
Opintojen yhdistämisessä helpotetaan mahdollisuuksia valita opintoja ammatillisen koulutuksen sekä lukion välillä. Lisäksi on tarkoitus tehdä oma hakukoodi ns. kaksoistutkinnon tuottaviin koulutuksiin.