Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Koulutusliikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.-30.4.2022

KAJDno-2022-167

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen taloudellinen tilanne on huhtikuun lopussa hyvä. Liikevaihtoa on kertynyt 10,8 M euroa, josta valtionosuuksia on 10,4 M euroa. Liiketoiminnan muita tuottoja, eli erilaisia hanketuloja ja avustuksia on toteutunut 257 000 euroa ja tulot yhteensä ovat 11,1 M euroa. Kustannusten osalta materiaalien ja palveluiden toteuma, 2,1 M euroa, on kokonaisuudessaan pienempi kuin edellisenä vuonna ja kuluvan vuoden jaksotettua talousarviota pienempi. Materiaalien hintojen nousu näkyy kuitenkin selvänä kasvuna huhtikuun aikana esimerkiksi poltto- ja voiteluaineissa ja rasittaa Kainuun ammattiopiston puolella erityisesti tekniikan ja liikenteen aloja. Syksyn oppimateriaalihankintoja ei ole vielä kirjautunut kuluksi huhtikuun loppuun mennessä. Kajaanin kaupunki luopui lomapalkkavelan jaksotus-kirjauskäytännöstä huhtikuun aikana ja muutos näkyy pienempänä henkilöstökulujen toteumana huhtikuun osalta. Kokonaisuudessaan liikelaitoksen henkilöstömenot ovat 6,5 M euroa ja kuluvan vuoden budjetista on käytetty 32 %. Liiketoiminnan muiden kulujen toteuma on 2,1 M euroa ja ylittää jaksotetun talousarvion noin 164 000 euroa. Koulutusliikelaitoksen ylijäämä on huhtikuun lopussa 174 000 euroa.

Koulutusliikelaitoksen investointimäärärahaa vuodelle 2023 on 900 000 euroa, josta on huhtikuun lopussa käytetty 25 %.

Talouden toteumaraportti 1.1.-30.4.2022 on esitetty oheisliitteessä ja esitellään tarkemmin johtokunnan kokouksessa.

Lisätietoja asiaan liityen antavat koulutusliikelaitoksen vt.johtaja Raimo Sivonen, p. 044 308 9175, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi ja controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.