Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 9.6.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Johtokunnan kokousaikataulu syksyllä 2022

KAJDno-2022-643

Valmistelija

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 126 § mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan.

Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja katsoo tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä.

Johtokunta voi kokoontua muinakin aikoina puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Kokouskutsu lähetetään sähköisesti jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus toimielimen kokouksessa, vähintään kolme päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa ilmoitetaan kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

Lisätietoja asiasta antaa koulutusliikelaitoksen vt. johtaja Raimo Sivonen, puh. 044 308 9175 tai sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Raimo Sivonen, Koulutusliikelaitoksen vt. johtaja, raimo.sivonen@kao.fi

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy kokousajankohdat syyskaudelle 2022 
- to 1.9.2022 klo 13.00 (iltakoulu klo 12.00)
- to 27.10.2022 klo 13.00
- to 15.12.2022 klo 13.00.

Kokouspaikka ilmoitetaan esityslistan yhteydessä.

Päätös

Hyväksyi