Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätökset ovat nähtävinä Kajaanin kaupungin verkkosivuilla.

KAO rehtori
Hankintapäätös:
§ 3 Kone- ja metallialan osaajien polku Euroopasta Suomeen (KAO), 07.05.2021
§ 4 KAO MaRa työkengät, sisäinen kilpailutus, 16.06.2021
Muu päätös:
§ 5 Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, valinnainen 3 osp, 26.04.2021
§ 6 Master driver – tuottava metsäammattilainen 5-15 osp, 20.05.2021
§ 7 Tiimin johtaminen 5-15 osp, 20.05.2021
§ 8 Tiimissä toimiminen, 20.05.2021
§ 9 Tapahtumaturvallisuus 5 osp, 16.06.2021
§ 10 Dekoratiivinen kauneudenhoito ja trendin mukaiset hoitokäsittelyt 15 osp, 21.06.2021
§ 11 Paikallinen YTO- valinnainen tutkinnon osan osa-alue englannin kielen alkeet 1- 3 osp, 13.08.2021
§ 12 Paikallinen YTO- valinnainen tutkinnon osan osa-alue ruotsin kielen alkeet 1- 3 osp, 11.08.2021
§ 13 Paikallinen YTO- valinnainen tutkinnon osan osa-alue venäjän kielen alkeet 1- 3 osp, 23.08.2021

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§ 1 Kajaanin kaupunki / Liikelaitokset - rauta- sekä muut metallihankinnat vuosille 2021-2024, 18.06.2021
§ 2 Keskeyttäminen Kajaanin kaupunki/liikelaitokset - rauta - sekä muut metallihankinnat vuosille 2021-2024, 26.08.2021
Henkilöstöpäätös:
§ 20 Psykologian päätoimisen tuntiopettajan valintapäätös, 27.04.2021
§ 21 Valintapäätös lehtorin virkaan, erityisopettaja ammatillisen koulutuksen valmentavassa koulutukseen (VALMA), 27.04.2021
§ 22 Logistiikka-alan opettajan valintapäätös, 27.04.2021
§ 23 Projektipäällikön ja ohjaajan valintapäätös, 27.04.2021
§ 24 Talousalan opettajan valintapäätös, 06.05.2021
§ 25 Autoalan raskaankaluston opettajan valintapäätös, 18.05.2021
§ 26 Logistiikka-alan opettajan valintapäätös, 19.05.2021
§ 27 Määräaikaisen media-assistentin valintapäätös, 19.05.2021
§ 28 Rakennusalan ammattimiehen valintapäätös, 25.05.2021
§ 29 Erityisopettajan valintapäätös, Kajaanin lukio, 28.05.2021
§ 30 Ruotsin ja saksan kielen sivutoimisen tuntiopettajan valintapäätös, 28.05.2021
§ 31 Osa-aikaisen projektipäällikön valintapäätös, 03.06.2021
§ 32 Musiikkialan sivutoimisten tuntiopettajien valintapäätös, 03.06.2021
§ 33 Liikunta-alan lehtorin valintapäätös, 03.06.2021
§ 34 Kampusmestarin valintapäätös, 07.06.2021
§ 35 Digiohjaajan valintapäätös, 07.06.2021
§ 36 Pintakäsittelyalan opettajan valintapäätös, 08.06.2021
§ 37 Matematiikan ja fysiikan päätoimisen tuntiopettajan valintapäätös, 10.06.2021
§ 38 Valintapäätös ammatinohjaaja kone- ja tuotantotekniikkaan, 11.06.2021
§ 39 Autoalan opettajan valintapäätös Kuusamo, 15.06.2021
§ 40 Yhteisten aineiden opettajan valintapäätös, 16.06.2021
§ 41 Heli Myllyn siirto yhteisten aineiden opettajaksi, 16.06.2021
§ 42 Media-alan opettajan (video) valintapäätös, 16.06.2021
§ 43 Media-alan (peliala) opettajan valintapäätös, 16.06.2021
§ 44 Puutarha-alan lehtorin valintapäätös, 17.06.2021
§ 45 Tieto- ja viestintätekniikan opettajien valintapäätös, 17.06.2021
§ 46 Ohjaajan valintapäätös, 22.06.2021
§ 47 Nivelvaiheen opinto-ohjaajan valintapäätös, 22.06.2021
§ 48 Hakupalveluiden opinto-ohjaajan valintapäätös, 22.06.2021
§ 49 Hakupalveluiden opintosihteerin valintapäätös, 22.06.2021
§ 50 Lukion musiikin (orkesteri) sivutoimisen tuntiopettajan valintapäätös, 24.06.2021
§ 51 Sosiaali- ja terveysalan lehtorin valintapäätös, 28.06.2021
§ 52 Valintapäätös ammatinohjaaja kone- ja tuotantotekniikkaan, 29.06.2021
§ 53 Sähköalan opettajan valintapäätös, 10.08.2021
§ 54 Talotekniikka- ja kiinteistöpalvelualan opettajan valintapäätös, 10.08.2021
§ 55 Sähköalan ammatinohjaajien valintapäätös, 10.08.2021
§ 56 Sähkötekniikan opettajan valintapäätös, 11.08.2021
§ 57 Prosessialan opettajan valintapäätös, 11.08.2021
§ 58 Autoalan määräaikaisen, osa-aikaisen opettajan valintapäätös, 03.09.2021
§ 59 Sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja liikunta-alan opinto-ohjaan valintapäätös, 17.09.2021
§ 60 Ammatinohjaajan valintapäätös, 17.09.2021
Muu päätös:
§ 1 Edustajien ja varaedustajien nimeäminen Kainuun koulutusasiain neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021-2025, 22.09.2021
§ 2 Edustajien nimeäminen ilmasto- ja ympäristöasiain neuvottelukuntaan, 20.09.2021
§ 3 Edustajien nimeäminen Kainuun Venäjä -strategiaryhmään toimikaudelle 2021-2025, 22.09.2021
§ 4 Edustajien nimeäminen asiantuntijajäseneksi Kainuun maakunnan yhteystyöryhmään (MYR), 22.09.2021
§ 5 Esitys edustajan nimeämisestä Kainutlaatuinen työelämä tutuksi -hankkeen ohjausryhmään, 23.09.2021

Koulutusliikelaitoksen kehittämispäällikkö
Hankepäätös:
§ 1 Koronakeväästä kohti korkeakoulua -hanke., 16.06.2021
§ 2 Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020 -hanke, 16.06.2021
§ 3 Pitävää ohjausta -hanke., 16.06.2021
§ 4 Osallistu ja voi hyvin -hanke, 16.06.2021
§ 5 JOKSA – jatkuvan oppimisen kehittäminen sosiaalialla -hanke, 16.06.2021
§ 6 Innostu vanhustyöstä -hanke, 16.06.2021
§ 7 Seppälän hyvinvointinavetta esiselvitys -hanke, 16.06.2021
§ 8 Jatkuva oppiminen ja kohdennettu ohjaus nostamassa työllisyysastetta Kainuussa -hanke, 16.06.2021
Hankintapäätös:
§ 9 Liiketoiminnan erikoisammattitutkinnon, myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta, 24.06.2021
§ 10 Talotekniikan ammattitutkinnon,​ Nuohouksen osaamisalan, tietopuolisen opetuksen ja näyttöjen hankinta, 07.09.2021
§ 11 Prosessiteollisuuden ammattitutkintoon valmistavan koulutuksen ja näyttöjen hankinta, 17.09.2021

KAO rakennusala, talotekniikka, pintakäsittely- ja autoala
§ 7 KAO koulutusauto, 04.08.2021
§ 8 (KAO) perävaunu, 03.09.2021

Koulutuspäällikkö sos., terv., kasv.- ja liikunta-ala
§ 1 Soveltuvuuden arviointi (KAO), 19.05.2021

Koulutuspäällikkö sähkö- turvallisuus-, metalli- ja media-ala
§ 3 Vesileikkauskoneen hankinta (KAO), 07.05.2021
§ 4 (KAO) Muovi ruiskupuristuskone, 14.09.2021
§ 5 (KAO) 3D tulostin Ultimaker S5 Pro Bundle, 14.09.2021

Koulutuspäällikkö luonnonvara-ala
§ 1 KAO Eläinparkin ilmastointi, 03.08.2021
§ 2 (KAO) paalivaunu, 21.09.2021
§ 3 Vertikaalipilotin aurinkovoimala rakennus- ja väritarvikkeiden hankinta vuosille 2021-2022, 21.09.2021
§ 4 (KAO) kylvölannoitin, 21.09.2021
§ 5 (KAO) hevoskatoksen hankinta, 21.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätetään, ettei asiakirjoihin tehtyjä päätöksiä siirretä toimielimen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi