Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Päätöksenteon ja johtamisen periaatteet koulutusliikelaitoksessa -asiakirja

KAJDno-2020-1114

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi
  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Päätöksenteon ja johtamisen periaatteet Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksessa -asiakirja on laadittu koulutusliikelaitoksen 1.8.2020 aloittaneen organisaation mukaisesti ja täydennetty syksyllä 2021 oppivelvollisuuslain voimaan astumisen ja toiminnan muuttuessa. Asiakirjassa kuvataan liikelaitoksen johtamista ja päätöksentekoa, kaupungin ja liikelaitoksen organisaatio, hallinnollinen jako, luottamusorganisaatio, viranhaltijan tehtävät, vastuut, päätös- ja toimivalta. Asiakirjaa on päivitetty liikelaitoksen johdon ja esimiesten kanssa.
 

Päätös

Merkitsi tiedoksi.