Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Koulutusliikelaitoksen talouden seurantaraportti 1.1.-31.8.2021

KAJDno-2020-1528

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Controller, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen tulos elokuun lopussa on noin 1,5 M. euroa ylijäämäinen. Ylijäämän taustalla ovat odotettua parempina toteutuneet valtionosuuksien rahoituspäätökset sekä Kainuun ammattiopiston (KAO) että Kajaanin lukion osalta. Lisäksi KAO sai keväällä noin 1,2 miljoonan euron opetukseen ja ohjaukseen kohdennettavan perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen, joka myös näkyy liikevaihdon odotettua suurempana toteumana. 

Materiaalien ja palveluiden kustannuskehityksessä näkyy syksyllä alkanut maksuton toisen asteen opetus, jonka myötä erityisesti aineiden ja tarvikkeiden ostot ovat kasvaneet. Palveluiden ostojen toteuma on pysynyt talousarviossaan. Henkilöstökulujen toteuma on myös alle jaksotetun talousarvion. Henkilöstömenojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on kuiten noin +6 %. Liiketoiminnan muut kulut ovat toteutuneet tarkasteluajanjaksolla odotettua suurempina ja ylittäneet jaksotetun budjetin. Suurimpana menoeränä liiketoiminnan muissa kuluissa ovat toimitilavuokrat ja leasinglaitteiden vuokrakustannukset, jotka ovat nousseet kuluvan vuoden aikana laajennetun oppivelvollisuuden myötä.

Talouden toteumaraportti ajanjaksolta 1.1.-31.8.2021 on esitetty oheisliitteessä ja esitellään tarkemmin kokouksessa.

Lisätietoja antaa koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, p. 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi@kao.fi ja controller Piia Rissanen, p. 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi@kajaani.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.