Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Koulutusliikelaitoksen pöytäkirjojen tarkastaminen 2021-2023

KAJDno-2021-957

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Hallintosäännön 147 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. "Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen mukaan.

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta”.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta päättää, että kokouspöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Ellei johtokunnan kokouspöytäkirjaa tarkasteta sähköisesti kokouksessa, sen tarkistaa vuorollaan kaksi johtokunnan jäsentä sähköisellä hyväksynnällä kokousta seuraavana päivänä.

Päätös

Hyväksyi