Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2021-181

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtaja esittää katsauksen kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.

Kokouskäsittely

Koulutusliikelaitoksen johtaja piti laajan katsauksen Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen historiaan, kahden aikaisemman johtokunnan toimintaperiaatteisiin ja katsoi avarasti kohti tulevaisuuden koulutusmahdollisuuksia, mutta tiukasti väestömuutokset johtopäätöksissä huomioiden.