Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kajaanin lukion lukuvuosisuunnitelman 2021 - 2022 hyväksyminen

KAJDno-2021-1029

Valmistelija

  • Jaana Leinonen, Kajaanin lukion rehtori, jaana.leinonen@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Kajaanin lukion ja aikuislinjan lukuvuosisuunnitelma sisältää opiskelijoiden ja henkilöstön määrän, lukuvuoden tavoitteet ja toiminnan niiden saavuttamiseksi, koulutyön, opiskelijahuollon sekä kodin ja koulun yhteistyön yleinen järjestäminen ja opetushenkilöstön työmäärät.

Kajaanin lukion opiskelijamäärä syksyn laskentapäivänä 20.9.2021 oli 580. Aikuislinjalla opiskelee 8 tutkintotavoitteista opiskelijaa ja yksittäisiä aineopiskelijoita. Opettajia Kajaanin lukiossa työskentelee lukuvuonna 2021-2022 kaikkiaan 35, joista viranhaltijoita on 24 ja päätoimisia tuntiopettajia seitsemän ja osa-aikaisia tai sivutoimisia neljä opettajaa. Lukuvuosi aloitettiin lähiopetuksessa koronarajoitukset huomioon ottaen.
Kajaanin lukion lukuvuoden 2021-2022 keskeisiä tavoitteita ovat kestävän kehityksen sertifikaatin hankkiminen sekä toimintakulttuurin kehittäminen opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnin ja jaksamisen edistämiseksi. Lukuvuosisuunnitelmassa kuvataan tarkemmin toimintaa keskeisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kajaanin lukio toteuttaa yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa lukio-opinnot kahden tutkinnon opiskelijoille. Kajaanin lukion opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua Vuokatti–Ruka -urheiluakatemian toimintaan. Muita Kajaanin lukion yhteistyötahoja ovat muun muassa Isoverstas, KAMK, Itä-Suomen yliopisto ja muut Kainuun lukiot.

Lukion toimintaa arvioidaan henkilöstölle suunnatuin työhyvinvointikyselyin, opiskelijoille tehtävin alku-, ja päättökyselyin sekä kurssipalauttein. Lisäksi toimintaa seurataan ja arvioidaan käyttämällä koulutusliikelaitoksen yhteisesti käyttämiä mittareita.  

Lisätietoja antaa rehtori Jaana Leinonen, puhelin 044 710 1201, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaaninlukio.fi.
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta hyväksyy Kajaanin lukion lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2021–2022.

Päätös

Hyväksyi