Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kajaanin lukion aikuislinjan opetussuunnitelman hyväksyminen

KAJDno-2021-1030

Valmistelija

  • Jaana Leinonen, Kajaanin lukion rehtori, jaana.leinonen@kajaaninlukio.fi

Perustelut

Lukiolain (714/2018) mukaan koulutuksenjärjestäjän tulee laatia opetussuunnitelma, jossa päätetään opetuksen, opintojen ohjauksen ja oppimisen tuen toteuttamisesta, opiskelijoille tarjottavista opintojaksoista ja niihin osallistumisen edellytyksenä olevista opintosuorituksista sekä opetuksen tarkemmista tavoitteista ja sisällöistä. Opetussuunnitelma hyväksytään erikseen nuorille ja aikuisille tarkoitetuille oppimäärille. 

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen strategia antaa suuntaviivat lukion toimintakulttuurille ja arvoille. Kajaanin lukion laaja opintotarjonta rakentuu sivistyksen arvostukselle. Opiskelijalähtöisyys ja opiskelijoiden hyvinvointi on perustana lukion kaikessa toiminnassa. 

Esitetään Kajaanin lukion aikuislinjan aikuisille tarkoitetun oppimäärän opetussuunnitelman hyväksymistä. Kajaanin lukion nuorille tarkoitetun oppimäärän opetussuunnitelma on hyväksytty toukokuussa 2021. 
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta hyväksyy Kajaanin lukion aikuislinjan opetussuunnitelman esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyi