Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 7.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Henkilöstön edustaja Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnassa

KAJDno-2021-1028

Valmistelija

  • Sirpa Rantonen, Hallintosihteeri, sirpa.rantonen@kao.fi

Perustelut

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokouksissa on ollut 1.8.2019 lähtien henkilöstön edustajana JUKOn luottamusmies, lehtori Minna Keränen ja hänen ollessa estyneenä JYTYn luottamusmies, suunnittelija Eira Piipponen.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.9.2021 § 215 nimennyt Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokuntaan henkilöstön edustajaksi JUKOn luottamusmies, lehtori  Minna Keräsen ja hänen estyneenä ollessaan JYTYn luottamusmies, suunnittelija Eira Piipposen. Johtokunnan kokouksessa henkilöstön edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi henkilöstöedustajan valinnan.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.