Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtaja
Hankintapäätös:
§13 Harjoitusravintolaan tarjoilulinjaston hankinta, 25.08.2017
§14 Teräsmateriaalien säilytyshyllyt, 25.08.2017
§15 Henkilöauton hankinta opetus- ja kolutuskäyttöön, 25.08.2017
§16 CNC metallisorvi (robotiikka-automaatiota Kainuuseen -hanke A 71616, 25.08.2017
§17 Toimistokalusteiden hankinta, 01.09.2017
§18 Koneistamon varastointi: hankinta, 08.09.2017
§19 Raepuhalluskaapin hankinta, 08.09.2017
§20 Hitsaustyöpöytien hankinta, 08.09.2017
§21 3D mittauslaitteen hankinta, 19.09.2017
§22 Työkalujen varastoinnin materiaalit ja työkalujen pesupisteen hankinta., 21.09.2017
§23 Henkilöauton hankinta opetuskäyttöön., 22.09.2017
Henkilöstöpäätös:
§38 Henkilökohtaisen lisän maksaminen varahenkilönä toimimisesta, 25.08.2017
§39 Irtisanomisen § 21 12.6.2017 peruminen, 01.09.2017
Muu päätös:
§4 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen edustajan ja varaedustajan nimeäminen Kajaanin päihdetyöryhmään vuosille 2017 - 2021, 08.09.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi ja päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi saatuja viranhaltijapäätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi päätösehdotuksen.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §