Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Koulutusliikelaitoksen talousarvion toteumavertailu 1.1. - 31.8.2017

KAJDno-2017-233

Valmistelija

  • Piia Rissanen, Talouspäällikkö, piia.rissanen@kajaani.fi

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen vuoden 2017 talousarvion toteutumisvertailu ajalta 1.1. - 31.8.2017 esitellään kokouksessa.

Lisätietoja asiasta antaa talouspäällikkö Piia Rissanen, puhelin 044 362 5897, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kajaani.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §