Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 5.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Koulutusliikelaitoksen johtajan katsaus

KAJDno-2017-316

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Koulutusliikelaitoksen johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Esitän katsauksen toimintaan kokouksessa.

Päätös

Koulutusliikelaitoksen johtaja tarkasteli katsauksessaan monipuolisesti eri tekijöitä, jotka tulevat jatkossa vaikuttamaan oppimisen, osaamisen ja koulutusjärjestelmän kehittymiseen.

Johtokunta merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §