Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Perustelut

Koulutusliikelaitoksen johtokunnan kokouksessa 23.2.2017 § 12 tiedoksi merkittyjen viranhaltijapäätösten jälkeen tehdyt toimivaltasten viranhaltijoiden päätökset.

Koulutusliikelaitoksen johtaja
§2 Virtuaalihitsauslaiteisto, 17.03.2017 Hankintapäätös
§2 Asunto Oy Kuusamon Kivikirveentien rivitalo-osakkeiden myynti, 10.04.2017 Muu päätös
§4 Opetusravintola Kisällin kalusteet, 13.04.2017 Hankintapäätös
§5 Osa-aikaistaminen, 20.02.2017 Henkilöstöpäätös
§5 Hitsausrobottisolu, 13.04.2017 Hankintapäätös
§6 Kokoaikaisen virkasuhteen osa-aikaistaminen, 20.02.2017 Henkilöstöpäätös
§6 Virtuaalihitsauslaitteiston optio: Robottisolu, 21.04.2017 Hankintapäätös
§7 Kokoaikaisen virkasuhteen osa-aikaistaminen, 20.02.2017 Henkilöstöpäätös

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Koulutusliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi ja päättää, että tässä kokouksessa tiedoksi saatuja viranhaltijapäätöksiä ei oteta johtokunnan käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §