Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Toisen asteen koulutuksen kevään 2017 yhteishaku koulutusliikelaitoksen osalta

KAJDno-2017-679

Valmistelija

  • Anssi Tuominen, Johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Perustelut

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku päättyi 14.3. Yhteishaussa haki tänä keväänä noin 73 500 hakijaa ja tarjolla oli noin 81 600 aloituspaikkaa.

Kevään yhteishaun ensisijaisista hakijoista 54 % haki ammatilliseen koulutukseen ja 46 % lukiokoulutukseen. Edellisenä keväänä vastaavat prosentit olivat 56 % (ammatilliseen koulutukseen ensisijaisesti hakeneet) ja 44 % (lukiokoulutukseen ensisijaisesti hakeneet). Perusopetuksen päättäviä hakijoita oli yhteishaussa n. 56 300.

Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 39 700 hakijaa eli n. 3 360 hakijaa vähemmän kuin viime vuonna. Aloituspaikkoja ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla n. 43 900.

Koko maassa on tarjolla noin 37 750 lukiopaikkaa. Lukioihin haki tänä keväänä kaiken kaikkiaan 33 750 nuorta.

Yhteishaussa peruskoulun päättäneiden lisäksi voivat hakea ne, joilla ei ole toisen asteen ammatillista tutkintoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö teki v. 2014 toisen asteen ammatillisen koulutuksen valintaperusteisiin muutoksia ja nykyisin yhteishaun aloituspaikkoja jää entistä enemmän peruskoulun päättäville, sillä yhteishaun kautta eivät voi enää hakea aiemmin ammatillisen tutkinnon tai amk-tutkinnon suorittaneet.

Kainuussa peruskoulun päättäviä oppilaita oli yhteishaun hakuaikana 761 ja Kuusamossa 164. Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen toisen asteen oppilaitoksiin on ensisijaisia hakijoita yhteensä 748 ja yhteishaun aloituspaikkoja on yhteensä 805. Lisäksi Kainuun ammattiopistossa on tarjolla 40 ammatillisen peruskoulutuksen valmentavan koulutuksen aloituspaikkaa.

Kajaanin lukiossa ja Kuhmon yhteislukiossa on ensisijaisia hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja. Muihin Kainuun lukioihin on ensisijaisia hakijoita vähemmän kuin aloituspaikkoja (liite 1). Lukiokoulutus oli ammatillista koulutusta suositumpi peruskoululaisten keskuudessa koko Kainuun tasolla.

Kajaanissa ammatilliseen koulutukseen ensisijaisia hakijoita on aloituspaikkaa kohden 0,9 hakijaa (liite 1). Suosituimpia koulutuksia suhteessa aloituspaikkoihin olivat Kajaanin autoalan, media-alan sekä tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnot.

Peruskoululaisista 8,5 % haki toisen asteen oppilaitoksiin Kainuun ulkopuolelle ja erityisesti tämä piirre näkyi ammatilliseen koulutukseen hakeneissa. Hakutoiveet suuntautuvat myös sellaisille linjoille, joita Kainuussakin olisi tarjolla. Kainuun ulkopuolelle hakeneiden määrä kuitenkin väheni kevääseen 2016 verrattaessa.

Kainuun 16 vuotiaiden ikäluokka on vakiintunut noin 750 - 800 opiskelijan tasolle kymmenen seuraavan vuoden ajaksi, joskin se edelleen jatkaa voimakasta keskittymistä Kajaanin alueelle.

Nuoret saavat tiedot opiskelupaikoistaan 15.6.2017 alkaen. Opiskelupaikan vastaanottamisesta tulee ilmoittaa oppilaitoksiin viimeistään 29.6.2017.

Liite 1 paikkakuntakohtainen yhteenveto
Oheisliite koulutuskohtainen hakijayhteenveto

Lisätietoja asiasta antaa liikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, puhelin 044 512 4933, sähköposti etunimi.sukunimi(at)kao.fi.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi toisen asteen koulutuksen kevään 2017 yhteishaun tilanteen.

Päätös

Merkitsi tiedoksi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §