Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen johtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Perustelut

Kajaanin kaupungin hallintosäännön 15 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Anssi Tuominen, Johtaja, anssi.tuominen@kao.fi

Johtokunta valitsee tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Miikka Kortelaisen ja Helena Rissasen.

Päätös

Hyväksyi.


Muutoksenhaku

 

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §